Gå til innholdet

Arbeidsformer

Deltakerne oppfordres til å sende inn to tekster i forkant av skrivekurset. Vi ønsker i tillegg en kort orientering om hva den enkelte skriver om og på hvilket nivå (avhandling, FOU-prosjekt, fagartikkel etc.)

Tekst 1

skal handle om de spørsmålene dere stiller dere i forhold til egen skriving.

Tekst 2

skal være de første sidene av en artikkel man skal jobbe med på Lesvos.  Hvis dere ikke har begynt, kan en kort tekst om hva dere har lyst til å skrive om være velegnet.

 

Det blir gitt personlig veiledning på de innsendte tekstene.

Arbeidsformen vil i stor grad være knyttet til gruppenes virksomhet. Hovedfokus i gruppene vil være:

  • Videreføre arbeid ut i fra presentasjoner i plenum
  • Gi og få respons på hverandres skrivearbeid
  • Inspirere og hjelpe hverandre konkret i egne arbeider
  • Legge til rette for videre faglig kontakt etter skrivekurset

Noen av forelesningene vil bli gitt på engelsk. Deltakerne bør ta med egen pc. Studiesenteret har trådløs internettilkobling.
Oppdatert