Gå til innholdet

Litteraturdatabaser

Oria -  hele biblioteket i ett søk 
Atekst - mediearkiv med redaksjonelle artikler fra norske og nordiske aviser og nyhetsbyråer
Norart - norske og nordiske tidsskriftartikler
Idunn - norske og nordiske tidsskriftartikler i fulltekst
Nordic Base of Early Childhood Education and Care - NB-ECEC
Helsebiblioteket - informasjon om bl.a. barn og helse
SveMed+ - skandinaviske tidsskriftartikler om helse og medisin 
DOAJ - Open Access-tidsskrifter
Bokhylla - Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle


Web of Science - internasjonal artikkel - og siteringsdatabase
JSTOR - internasjonal artikkel- og bokdatabase. Fulltekst.
ERIC - internasjonal referansedatabase innen pedagogikk. Noe fulltekst.
Sage Premier - tidsskrifter i fulltekst fra Sage innen samfunnsvitenskap, humanior, miljø- og biovitenskap mm.
Taylor & Francis Online - tidsskrifter i fulltekst: S&T collection (Science & Technical) og SSH collection (Social Science & Humanities)
Ingenta - internasjonal artikkeldatabase
Google Scholar - vitenskapelig litteratur i fulltekst
Oppdatert