Gå til innholdet

Offentlig informasjon og statistikk

Norge.no - offentlig informasjon og tjenester
Stortinget
Regjeringen.no
Lovdata - norske lover og forskrifter
Statistisk sentralbyrå

Norsk offentlig informasjon om barnehagen
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
Framtidens barnehage : St.meld. 24 (2012-2013)
Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring
En helhetlig integreringspolitikk : St.meld. 6 (2012-2013)
Lov om barnehager
Med forskertrang og lekelyst : NOU 2010:8 - Kunnskapsdepartementet
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Strategi for kompetanse og og rekruttering i barnehagen
Temahefter - Rammeplan for barnehagen
Til barnas beste : NOU 2012:1
Etablerebarnehage.no
Om barnehager fra Utdanningsdirektoratet

Oppdatert