Gå til innholdet

Oppgaveskriving og kildekritikk

Nettbaserte kurs om oppgaveskriving
SØK & SKRIV - laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne
VIKO -  laget for studenter ved NTNU og består av syv ulike deler og er en hjelp mht. problemformulering, informasjonssøking, skriveprosessen, kildrekritikk etc.

Ordbøker
Clarify er en samling digitale ordbøker som kan brukes på PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett. Innstillingene og tilgangen til ordbøkene følger deg uansett hvilken plattform du er på. Mer om Clarify.

Referanser og litteraturlister
Retningslinjer for referanser til litteratur for DMMH.
Sjekk også Kildekompasset.
EndNote - referansehåndteringsverktøy som er tilgjengelig for studenter og ansatte ved DMMH. Brukerhåndbok (fra Universitetsbiblioteket i Bergen).
Zotero - fritt tilgjengelig referansehåndteringsverktøy. Last ned Zotero. Introduksjonsfilm på YouTube.

 
Oppdatert