Gå til innholdet

Trondheim kommune som arbeidsgiver

Trondheim vokser med om lag 3000 innbyggere hvert år. De siste årene har kommunen hatt full barnehagedekning. Ordfører Rita Ottervik mener behovet for barnehagelærere vil være betydelig også i framtida.
Kommunen er stolt av å være den første bykommunen med full barnehagedekning. De siste årene har kommunenbygget over 50 nye barnehager, og tilført mer enn 4000 nye barnehageplasser.

Ordføreren setter pris på å ha tilgang til så mange godt kvalifiserte barnehagelærere.

- Barnehagesektoren har vært en av de raskest voksende sektorene i Norge de siste tiårene. Husk, i 1975 var det rundt 6.600 ansatte i norske barnehager. Nå nærmer det seg 100.000. Kvalitet i barnehagene forutsetter kompetente, dyktige og engasjerte barnehagelærere. Derfor er det gledelig at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning øker. Som ordfører er jeg stolt over å ha en så god og solid institusjon som DMMH i byen. Som ressurssenter for et svært viktig fagområde, er skolen viktigere enn noen gang.

Hva mener ordføreren er viktige egenskaper for å bli en god barnehagelærer?

- Når du utdanner deg til barnehagelærer gjør du deg kvalifisert til en av samfunnets mest betydningsfulle jobber. Barna er det mest verdifulle samfunnet har. De tilbringer mye av sin tid i barnehagen, og det som skjer der, har stor betydning for barnas oppvekst. Barnehagelæreren spiller en svært viktig rolle i mange menneskers liv. Å jobbe i barnehage er veldig variert, så man bør være klar for de fleste oppgaver. I tillegg til kunnskap innen feltet er det  viktig å være oppfinnsom, innovativ og ha et smil på lager.

Hvilke muligheter for etterutdanning har barnehagelærere i Trondheim kommune?

- De siste årene har vi gitt flere og flere barnehagelærere etterutdanning. Det er viktig med faglig påfyll og det skal vi som kommune gi muligheten til. Etter- og videreutdanning innenfor barnehagesektoren blir nok viktigere og viktigere fremover.

Til slutt, kommunen er engasjert i arbeidet med å trekke til seg studenter – Nordens beste studieby, hva er det som gjør Trondheim så attraktiv for studenter, hva gjør kommunen for studentene og hva tilfører studentene byen?

- Trondheim er i en årrekke kåret til Norges beste studieby, av studentene selv. Å, - oppriktig talt, det tror jeg er helt fortjent! Jeg tror også at byens størrelse gjør den vel egnet som studieby. Vi liker å kalle den; lille store Trondheim. Her har du småbyens nærhet og trygghet. Og storbyens muligheter og tilbud. De fleste finner seg godt til rette her. 

- Trondheim er en kunnskapsby, som vi jobber målbevisst med å utvikle videre hele tida. Vi har satt oss mål om å bli Nordens beste studieby. Å, -vi ønsker at Trondheim skal befeste sin stilling som en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.

- At ekteparet Moser ved NTNU fikk Nobelprisen i medisin i 2014, viser at miljøer i Trondheim er langt framme på viktige områder. Vi har flere suksesshistorier med utspring fra student- og forskermiljøer de siste årene.

- I juni 2015, ble det inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommune, fylkeskommune, næringsliv, studenter og en rekke utdanningsinstitusjoner. Avtalen har tittel ”Trondheim – Nordens beste studieby”. DMMH er selvsagt med i denne satsingen.

- Trondheim kommune og DMMH har et godt samarbeid når det gjelder praksisplasser, studentstillinger og etter- og videreutdanning.
 
- Så nå vet dere det! Jeg, som ordfører ​i Trondheim, ønsker dere mer enn gjerne velkommen som fast tilsatte i Trondheim kommune om noen år.


 
Oppdatert