Gå til innholdet

Utdanningen

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorutdanning på 180 studiepoeng. Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en fordypningsenhet tredje studieår på 30 studiepoeng.
Den obligatoriske delen av utdanningen er strukturert i 6 kunnskapsområder:
  1. Barns utvikling, lek og læring
  2. Natur, helse og bevegelse
  3. Samfunn, religion, livssyn og etikk
  4. Kunst, kultur og kreativitet
  5. Språk, tekst og matematikk 
  6. Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Fordypningen siste studieår (30 studiepoeng) bygger på kunnskapsområdene og skal bidra til faglig progresjon og økt kompetanse med relevans for arbeidet i barnehagen. Tredje studieår vil det også være mulig å ha ett semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Denne teoretiske kunnskapen vil sammen med erfaring fra 100 dagers praksis, hovedsaklig i barnehage, danne grunnlaget for å bli en god barnehagelærer. Vi legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av våre studenter.

I tillegg til undervisning, kurs og veiledning av ansatte i barnehagen, legger høgskolen stor vekt på forskning og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet.

Oppdatert