Gå til innholdet

Barns risikofylte lek i et sikkerhetsfokusert samfunn

Mål:
Skape bevissthet og tilføre kunnskap om hvorfor spenning og risiko i barns lek har betydning for barns opplevelse, utvikling og læring.

  • Hva er spennings- og risikofylt fysisk aktiv lek?
  • Hvorfor ønsker barn å drive med denne typen aktivitet?
  • Hva lærer barn ved spennings- og risikofylt lek?
  • Skader og ulykker i norske barnehager
  • Påvirker sikkerhetsfokuset i samfunnet barns muligheter til fysisk aktivitet og risiko (nasjonalt og internasjonalt)?
 
Oppdatert