Gå til innholdet

Tema 4: Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov omfatter både funksjonsnedsettelser og utviklingsmessige, språklige, emosjonelle, kognitive og sosiale vanskeligheter. 

Tidlig innsats er viktig, både av hensyn til barnets trivsel og utvikling i barnehagen.

 Arbeid med barn med særskilte behov handler både om hvordan barnas behov kan imøtekommes i det allmenn-pedagogiske arbeidet i barnehagen og hvordan de kan møtes med spesialpedagogiske tiltak.

(Kompetanse for framtidens barnehage, KD 2013, s. 12).