Gå til innholdet

Ledelse for læring

Emnet ledelse for læring tar sikte på å gi en innsikt i forståelsen av kunnskap og kunnskapsutvikling i organisasjoner.
En vil spesielt drøfte forståelsen av barns læring i barnehagen og utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Hvordan en skal legge til rette for kreativitet og innovasjon i barnehagesektoren er også tema som blir tatt opp i emnet og belyst gjennom aktuelle case og teori som belyser disse casene.
Oppdatert