Gå til innholdet

Personalarbeid og ledelse i barnehagen

Barnehagen er i dag en viktig del av offentlig sektor. 
Modernisering av sektoren og konsekvenser for barnehagen vil være et av temaene. I emnet personalarbeid og ledelse i barnehagen inngår ulike perspektiver på organisasjon og ledelse, med hovedvekt på personalledelse og pedagogisk ledelse. Sentralt er utvikling av personalets kompetanse som en viktig forutsetning for kvalitet i barnehagen. Ulike motivasjonsteorier vil også være en del av dette emnet.
Oppdatert