Gå til innholdet

Spesialpedagogikk som fag og felt

Under dette emnet er det fokus både på spesialpedagogikkens framvekst og egenart.
Studiet fokuserer på tidlig innsats i tidlig alder, rettigheter i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og ulike støtte- og hjelpeinstanser i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, også med referanse til et internasjonalt perspektiv. Videre omhandles ulike funksjonsnedsettelser og sentrale føringer for tilrettelegging for utvikling, lek og læring i ulike kontekster, noe som også inkluderer et kritisk blikk på kategorisering av vansker.

Arbeidsformene og læringsaktivitetene er forelesninger, gruppediskusjoner, feltstudium, rapportering og muntlig presentasjon. Vurderingsformen er en fire timers individuell skriftlig eksamen.
 
Oppdatert