Gå til innholdet

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Ny master med vekt på praktisk og pedagogisk arbeid i musikk, drama, norsk, kunst- og håndverksfag:

Selvvalgt fordypning

Vil du bli en pådriver for kunst- og kulturfag i barnehagen? Vil du arbeide som lærer i videregående skole, vil du arbeide som lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen, som pedagog i kulturskolen, på kunst- og kulturfaglige arenaer som museer, musikkutøvende arenaer, teaterscener, eller i offentlig administrasjon?

Vil du øke din kunst- og kulturfaglige kompetanse med et selvvalgt en-faglig eller tverrfaglig kunstfaglig fokus?

Vil du øke din barnefaglige og pedagogiske kompetanse som kunstner, lærer og kunstformidler?

Vil du arbeide som forsker?

Tenker du på å ta videre studier på ph.d.-nivå?

Med utgangspunkt i fordypningen denne masteren tilbyr innen et selvvalgt kunstfag som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk (litteratur for barn), eller en kombinasjon av disse (kunst, kultur og kreativitet), vil dette studiet gi denne muligheten.

Praktisk og pedagogisk fokus på masternivå

Vi tilbyr et masterstudium med vekt på praktisk kunstfaglig arbeid i Høgskolens nye kunstfagsbygg med kunst- og håndverks-verksteder og musikk rom / studio. Høgskolen har to store black boxer for visning og dramafaglig arbeid. 

Vi har et samarbeid med Rockheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk kulturskoleråd, Cirka Teater, Barneteateret vårt i Ålesund, Trondheim kommune (praksisavtale med barnehager og skoler), som danner et mulig utgangspunkt for våre studenters utforskning og kunstpedagogiske prosjekter. 

Pedagogisk leder / styrer i barnehagen med kunstpedagogisk kompetanse

Gjennom dette studiet tilbyr DMMH kvalifisering som styrer / pedagogisk leder i barnehagen så sant du som søker har en pedagogutdanning og velger å fokusere din masteroppgave på barnehagebarn og barnehagen.

Organisering

Masteren i Barnekultur og kunstpedagogikk er et to-årig samlingsbasert fulltidstudium med tre ukessamlinger i semesteret, men kan også tas over 4 år. Det tas opp studenter annen hvert år. Første opptak er våren 2017 med oppstart høsten 2017.
  Høstsemester  Vårsemester
 2. år Barnekulturelt og kunstpedagogisk 
prosjekt med 
verkstedarbeid/ produksjon
20  sp.
Masteroppgave tilsammen 45 sp
Veiledningsseminar og levering/presentasjon 40 sp. 
 1. år Vitenskaps-
teori og forsknings-
metode 
15 sp.
Kunstfaglig skapende 
fordypning
15 sp.

Barnekultur,
lek-, multimodal-
og estetisk, teori, 
kunstpedagogikk
15 sp.
 Akademisk
skriving og
sjanger-
forståelse
10 sp.
Master
oppgavens 
forsknings-design
5 sp . 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Internasjonalt samarbeid 3. semester (høst 2018)

Høgskolen har intensjonsavtaler med Syd-dansk universitet, Universitetet i Olomoc i Tsjekkia og med Universitet i Stockholm som gjør det mulig for studenter å gjennomføre Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt med verkstedarbeid og produksjon (20 sp.) ved disse institusjonene i 3. semester. 
 
Oppdatert