Gå til innholdet

Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

Målgruppe

Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger og vernepleiere.

Innhold

Foreleser vil gi en innføring i det sosiale kompetansebegrepet og hvilken betydning slik kompetanse har for barns læring og utvikling. Sammenhengen mellom sosiale ferdigheter og atferdsproblemer vil bli viet spesiell oppmerksomhet.Videre tar han for seg hvordan pedagogiske institusjoner påvirker barns sosiale atferd, og hvordan de kan fremme barns sosiale kompetanse gjennom strukturerte opplæringstiltak og tilrettelegging av miljøet.

Program

0900 - 1145 Den sosiale kompetanses betydning for barns læring og utvikling. Sammenhengen mellom sosiale ferdigheter og atferdsproblemer
1145 – 1230 Lunsj
1230 – 1430 Hvordan fremme barns sosiale atferd gjennom strukturerte opplæringstiltak

Vi tar forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte.
Oppdatert