Gå til innholdet

Tuberkulinstatus

Alle studenter som har praksis som del av utdanningen skal fylle ut og levere inn skjema for tuberkulosekontroll. 

Studenter får utlevert skjema for tuberkulinstatus av klassestyrer ved oppstart av studiet, eller det kan lastes ned fra vår nettside.

Skjemaet leveres ferdig utfylt i ekspedisjonen innen 15. september.

Studenter som har oppholdt seg i minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose må gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll. Oversikt over hvilke land dette gjelder, finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Nye tester blir også avkrevd etter praksisstudier i utlandet.
Oppdatert