Gå til innholdet

Du finne timeplaner og romplaner i timeplansystemet TimeEdit. Her finner du en liste med klassekoder, i tillegg finner du klassen din på studentweb.

Før semesterstart vil enhver plan være midlertidig, og kan bli endret. For klasser med datofestet undervisning, vil slike endringer likevel bare gå på detaljer.

Disse planene kan endres på kort varsel, så papirutskrifter vil kunne ha kort holdbarhet. Alle akutte endringer av rom o.l. vil legges inn her. Det er derfor disse planen som er det til enhver tid mest oppdaterte rom/timeplanene.

Oppdatert