Gå til innholdet

Her kan du finne timeplaner og romplaner gjeldende fra høsten 2017.

Dersom det ikke vises noe for en klasse, er timeplanen ikke lagt for den klassen ennå.

Før semesterstart vil enhver plan være midlertidig, og kan bli endret. For klasser med datofestet undervisning, vil slike endringer likevel bare gå på detaljer.

Disse planene kan endres på kort varsel, så papirutskrifter vil kunne ha kort holdbarhet. Alle akutte endringer av rom o.l. vil legges inn her. Det er derfor disse planen som er det til enhver tid mest oppdaterte rom/timeplanene.

Planene vises i eget vindu.

Klassens timeplaner høsten 2017

Bachelor
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1NF, 1MF, 1KF, 1G1, 1G2
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2NF, 2MF, 2KF, 2G1, 2G2

Master
1MBK
1MBL
1MSP

Videreutdanning
Oppdatert