Gå til innholdet

Doktorgradsprosjekt 

Doktorgradsprosjekt (PhD) av DMMH-tilsatte

Pågående PhD-prosjekter:

Hilde Amundsen (pedagogikk) hma@dmmh.no:
Hermeneutiske hendelser i barnehagen – undring gjennom fortolkning og levd kropp

Mirjam Dahl Bergsland (pedagogikk) mdb@dmmh.no:
Den flerkulturelle barnehagen-en barnehage for alle?

Gunn Irene Heggvold (pedagogikk) gih@dmmh.no:
Å ledes og å lede: pedagogiske ledere som mellomledere i barnehagens læringsliv

Kari Nergaard (pedagogikk) kne@dmmh.no:
Empati i 2-3-åringers samspill

Mette Nygård (pedagogikk) mny@dmmh.no:
Barnehagen som læringsarena. Et politisk perspektiv og et profesjonsperspektiv.

Ingvild Olsen Olaussen (drama) ioo@dmmh.no:
Tilblivelsesfortellinger m- fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen

Avlagte doktorgrader (PhD):

Kathrine Bjørgen (fysisk aktivitet og helse) kbj@dmmh.no:
Bevegelsesglede i barnehagens uterom 
 
Lise Hovik (drama) lho@dmmh.no:
«De røde skoene» - et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste (2014)

Mari-Ann Letnes (kunst og håndverk) mal@dmmh.no:
Barnehagens meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling (2014)

Merete Moe (pedagogikk) mmo@dmmh.no:
Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass – med mennesker som tør å sette seg selv på spill (2014)

Svein Sando (RLE) ses@dmmh.no:
Barn, IKT og dannelse. En studie i digital etisk dannelse med norske barnehager som case (2014)

Ingvild Åmot (pedagogikk) iaa@dmmh.no:
Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (2014)

Ellen Beate Hansen Sandseter (fysisk aktivitet og helse) ebs@dmmh.no:
Scaryfunny. A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children (2010)
Oppdatert