Gå til innholdet

Aktuelle FoU-prosjekt

DMMH har et vidt spekter av samarbeidspartnere i tilknytning til vår forskning, og til vårt faglige og kunstneriske utviklingsarbeid. 
Høgskolen har bred erfaring med gjennomføring av større forskningsprosjekt og -oppdrag knyttet til barnehage, grunnskole og lærerutdanning. Vi deltar i ulike samarbeid, blant annet gjennom forskjellige nettverk, institusjonsavtaler, underleverandøravtaler og oppdrag. 

Pågående forskningsprosjekt er blant annet:

Ledelse for læring
Prosjektet retter fokus mot følgende hovedspørsmål: Hvordan er barnehagenes økte ansvar for barns læring fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse på barnehagesektoren?

 
 
Oppdatert