Gå til innholdet

Publikasjonsinformasjon Ledelse for læring (2012 - 2016)

Pr. 2. september 2014
Versjon nr. 6, pr. 23. april 2014
 

Monografi/kapittel i bok:

 
Gotvassli, K.Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Kap. 12. Entreprenørskap – strategisk ledelse. (s. 234 – 249). Oslo: Universitetsforlaget.
 

Foredrag/paper

  
2012
Moen, K.H. & Granrusten, P.T. (2012) “Presentation of the project Management for learning: Challenges facing ECECs in Norway”. Meeting in the network International Leadership Research Forum, Porto.  1st September 2012. 
 
2013
Gotvassli, K.Å. (2013) Styreren som strategisk aktør i barnehagen. Konferansen FoU i praksis, Stjørdal 23.4.2013

Gotvassli, K.Å. (2013) Early Childhood Education and Care institutions (ECECs) as Learning Organizations. Paper at The European Early Childhood Education Research Association (EECERA) conference in Tallin, 29.8.2013.

Kjetil Børhaug (2013). Eigarskap i barnehagesektoren. Fylkesmannen i Hordaland. Utdanningskonferansen 2013. Solstrand, Os.

Kjetil Børhaug (2013). Styrarutfordringar utanfor barnehagen. Styrarsamling, Nordhordland Kursregion, 18 juni 2013.

Yngve Skjæveland (2013) Leiing av barnehagen som lærande organisasjon Paper ved Konferansen FoU i Praksis, Stjørdal 22. april 2013

Gunn Irene Heggvold (2013). Organisasjonslæring i barnehagen: å lede læring med en pragmatisk læringsforståelse. Paper ved PhD kurs NTNU (godkjent 2013).

Kjetil Børhaug (2013) Styring og utvikling i barnehagesektoren. Paper ved National Conference of Political Science (NEON konferansen). Bergen, 27.-29. november, 2013.

Kjetil Børhaug (2013) Policy Consequences of Non-Governmental Service Provision in the ECEC Sector. European Group for Public Administration (EGPA), annual conference 20013, 
Edinburgh, 11.09.13 - 13.09.13.

Per Tore Granrusten (2013) The right to choose. Leadership perspectives from near and far – from Australia and Europe. Research Symposium in Sydney, 11. December, 2013; Macquarie University and Community Child Care Co-operative. 

Kari Hoås Moen (2013) External expectations towards Early Childhood Centres as Learning Arenas for Children – consequences for management and leadership. Leadership perspectives from near and far – from Australia and Europe. Research Symposium in Sydney, 11. December, 2013.  at Macquarie University and Community Child Care Co-operative.

Yngve Skjæveland (2013) Government Guidance on Leadership and Management of Early Childhood Centres as Learning Arenas. Leadership perspectives from near and far – from Australia and Europe. Research Symposium in Sydney, 11. December, 2013.  at Macquarie University and Community Child Care Co-operative.

Kjetil Børhaug (2013) Policy Consequences of non-governmental service provision in the ECEC sector. Leadership perspectives from near and far – from Australia and Europe. Research Symposium in Sydney, 11. December, 2013.  at Macquarie University and Community Child Care Co-operative.

Kjell-Åge Gotvassli (2013) ECECs as learning organizations. Leadership perspectives from near and far – from Australia and Europe. Research Symposium in Sydney, 11. December, 2013.  at Macquarie University and Community Child Care Co-operative. 
 

2014

Kjetil Børhaug (2014): Orientering om prosjektet Ledelse for Læring. Foredrag for Utdanningsdirektoratet 3/2-14.

Gotvassli, K.A., Vannebo, B.I. (2014), Barnehagestyreren som strategisk aktør. I: Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutas, A., Holm, A (Red.).: FoU i praksis 2013 conference proceedings, Trondheim: Akademika forlag, p.111-120.
 
Ole Fredrik Lillemyr (2014) Ledelse i barnehagen. Om forskningsprosjektet Management for Learning med vekt på foreløpige resultater. Møte med statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl på DMMH 28. mars 2014.

Per Tore Granrusten (2014). Ledelse av barnehagen som læringsarena for barn. Foredrag v/Fagdag for barnehageledere i Ringsaker kommune, 3. april 2014.

Ole Fredrik Lillemyr (2014) Lek, læring og danning – for utvikling av kvalitet i barnehagen. Forelesninger ved Nasjonal konferanse for eksterne vurderere i barnehagen, arrangert av Hardanger/Voss kompetanseregion, Ulvik 22. og 23. mai, 2014.  
 
Skjæveland, Y. (2014) Barnehagen som lærende organisasjon I en politisk kontekst. I Mørreaunet, S., Gotvassli, K.-Å., Moen, K.H. & Skogen, E. (2014) Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 
 
Vannebo, B.I. & Gotvassli, K.-Å. (2014) Early Childhood Education and Care Institutions as Learning Organizations. Journal of Early Childhood Education Research Vol. 3, No. 1, 2014, 27–50.
 
Gotvassli, K.A., Vannebo, B.I. (2014), Barnehagestyreren som strategisk aktør. I: Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutås, A., Holm, A.: FoU i praksis 2013 Konferanserapport, (utgitt 2014), Akademika forlag, Trondheim, p.111-120. 

Populærvitenskapelig formidling

 
* Intervju med 4 medlemmer av prosjektgruppa av Barnehageforum.no (ligger på nett) Om prosjektet Ledelse for læring - Utfordringer for barnehager i Norge.
* Intervju www.utdanningsnytt.no: Nytt forskningsprosjekt for barnehagen
* www.utdanningsnytt.no: Trenger barnehagelærere som våger å stå fram
* www.barnehage.no (PBL): Barnehagelederens fokus på læring.
* Utdanning, nr. 10/2013: Læring i barnehagen under forskerlupen
* Høgskoleavisa, nr. 11/2013; Barnehagene blir læringsarena.
* Første Steg,nr. 3/2013: Forskningsprosjekt om barnehagens økte ansvar for læring
* Barnehagefolk nr. 1/14, side 106: Ole Fredrik Lillemyr: ”Ledelse for læring” i barnehagen 

Oppdatert