Gå til innholdet

Forskningsstrategi for DMMH

DMMH skal ha FoU av høy nasjonal og internasjonal kvalitet og relevans for utdanningen, barn og barnehagevirksomheten

  • DMMH skal ha et godt og utstrakt samarbeid med forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt
  • DMMH skal være blant de internasjonalt ledende på sentrale forskningsområder, samtidig som tilstrekkelig bredde sikres for å møte utfordringer i dagens og morgendagens barnehage
  • DMMH skal arbeide for å frigjøre tid og ressurser til FoU gjennom økt eksternfinansiering og ved kvalitetsutvikling av DMMHs totale virksomhet.
  • DMMH skal arbeide for å bli en vitenskapelig høgskole, og vurdere å utvikle flere typer utdanningstilbud

DMMH skal spre sin FOU nasjonalt og internasjonalt gjennom anerkjente kanaler.

  • Publisering av resultater fra FoU i internasjonale anerkjente fagfellevurderte kanaler og fora vektlegges
  • Resultater fra DMMHs FoU-arbeid skal i størst mulig grad gjøres tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt gjennom et åpent nettbasert arkiv.
Oppdatert