Gå til innholdet

FoU-publikasjoner

Her en oversikt over noe av forskning- og utviklingsarbeidet som har blitt utført ved DMMH de senere årene.

Publikasjonene omfatter både et utvalg fagbøker, kapitler i fagbøker og antologier, samt artikler i ulike fagtidsskrift.
All nyere forskning ved DMMH er registrert i forskningsdatabasen Cristin.
Oppdatert