Gå til innholdet

El-sykler til ansatte på DMMH

Miljøpakken har gitt 4 sykler til bruk for ansatte på DMMH. Syklene ble overlevert høgskolen med nysgjerrige ansatte som villige testere av de nye fremkomstmidlene.

Trondheim kommune ønsker med gaven at DMMHs ansatte tar i bruk syklene til eksterne møter, praksisbesøk og reise til og fra jobb.

Hans-Jørgen Leksen
Rektor Hans-Jørgen Leksen prøver en av DMMHs nye el-sykler.

Syklene ble overbrakt med maisola godt plassert på himmelen, men rådgiver Roy-Inge Sivertsen i Miljøpakken forsikrer om at syklene fint kan brukes gjennom hele året. 

- Syklene er laget for å vare, forteller Sivertsen. - De tar seg fram gjennom snø og sludd. Han sier også at syklister med el-sykkel sykler mer enn andre, terskelen for å ta i bruk sykkelen blir lavere. 

Roy Inge Sivertsen
- Kjole, slips, og dress - null stress, sier Roy Inge Sivertsen i Miljøpakken. - Med el-sykkel kommer du enkelt fram.

- Det er mange gode grunner til å bruke el-sykkel, fortsetter Sivertsen.

  • Det gir null utslipp og sparer miljøet
  • Du slipper kø, du kan heller sykle forbi, glise bredt og vinke til køa
  • Du sparer penger på bomplasseringer, parkering og kostnadene ved bilhold
  • Du får brukt kroppen

Trondheim by er i rask vekst, og Sivertsen er klar på at veinettet og kollektivtrafikken ikke har plass til så stor økning. Transportveksten må skje over sykkel- og gangnettet.

- Ved å ta i bruk el-sykler er dere en del av den smarte, fremtidige transportløsningen, oppfordrer han.

overlevering
Administrasjonssjef Geir Inge Lien ved DMMH tar i mot de nye syklene fra Roy-Inge Sivertsen.

Ansatte prøver el-sykler
Det var mange som ønsket å prøve de nye syklene.

Miljøpakken innvilget DMMHs søknad om el-sykler med blant annet følgende begrunnelse: 

«Høgskolen har redusert antall parkeringsplasser fra 200 til 38 og har derfor tatt utfordringen med å tilrettelegge for miljøvennlig transport for de ansatte. Derfor syns Miljøpakken at el-sykler til tjenestereiser er et viktig steg i riktig retning for å tilrettelegge for valg som fører til mindre lokale utslipp. Miljøpakken sammen med DMMH anskaffer syklene og får disse merket.

Vi ønsker dere lykke til med el-syklene og sykkelparkeringen, og det holdningsskapende arbeidet knyttet til dette.»

Ansatt DMMH el-sykkel
Uten muskelhjelp stopper farten på 25 km. i timen, det gikk fort nok i svingene på DMMH.

SiT åpnet nylig et nytt og moderne treningssenter for studenter og ansatte på DMMH, det blir gode muligheter til å bruke kroppen for den motiverte ansattegruppa.

Oppdatert