Gå til innholdet

Et stort løft for en liten høgskole

Ordene tilhører Svein Egil Vestre, styreleder DMMH, i anledning den offisielle åpningen av Astrid Vatnes hus. Mange gjester ønsket å feire åpningen av høgskolens nye undervisningsbygg. 
Stortingsrepresentant Trond Giske åpnet den lange talerlisten, som bl.a. bestod av  Rita Ottervik, representanter fra Fylkesmannen, universitets- og høgskolesektoren, Nidaros bispedømme og andre.

Etter det offisielle programmet var det bespisning og forskjellige kunstneriske innslag med høgskolens egne studenter.

Astrid Vatnes hus er oppkalt etter høgskolens første rektor, som arbeidet som rektor fra 1947 til 1980. I 1979 ble hun tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for banebrytende arbeid i utdanninga av førskolelærere i Norge.

Økt aktivitet og nysatsninger


Med åpningen av Astrid Vatnes hus øker barnehagelærerutdanningens lokaler med vel 50 %, fra rundt 8000 til over 12 000 kvadratmeter.

En rekke spesialrom for estetiske fag har fått plass i bygget. Her er egne rom for undervisning i bruk av tekstiler, leire, tegning og konstruksjon, det er saler som kan brukes til dans og teateroppsetninger, og det er det innredet to musikkstudio med nytt og moderne teknologisk utstyr.

Med en så stor økning av undervisningsarealene tar høgskolen også sikte på å styrke tilbudene om kurs, etter- og videreutdanninger. 

Administrasjonssjef Geir Inge Lien håper studentene vil ta i bruk bygget og høgskolen også etter at undervisningen er avsluttet for dagen. I tillegg til alle mulighetene i Astrid Vatnes hus får studentene, med støtte fra SiT, snart et nyinnredet treningsrom og et variert treningstilbud i høgskolens egne lokaler.

Ingen statsstøtte


Byggingen av Astrid Vatnes hus startet opp sommeren 2013 og ble avsluttet senhøstes 2014.

Som privat stiftelse får ikke høgskolen ekstra bevilgninger for nye bygg, så hele kostnaden på 100 millioner er bekostet av høgskolen selv, noe flere av talerne påpekte.  

Ansvarlig for prosjektet har vært Ruta Entreprenør, mens Eggen Arkitekter har tegnet den 3-etages bygningen som rommer kontorer så vel som undervisnings- og grupperom.

DMMH ble grunnlagt i 1947 og flyttet i 1976 til lokalene i Dalen hageby. Nye bygg ble oppført i 1994 og 1998, Med kjøpet av Frøset Gård i 2005 har campus vokst i takt med studentmassen.

Bilder fra åpningsfestenhj
DMMHs rektor Hans-Jørgen Leksen var stolt av å ønske velkommen til et nybygg som er reist innenfor både budsjett- og tidsrammer. DMMH bygger både gode fagmiljø og nye bygg.

tg
Trond Giske, leder av Stortingets Kirke-, undervisnings- og forskningskomité, hadde mange pene ord å si om barnehagene. - Barnehagen gir en fantastisk start på livet. Å gi barna en god opplevelse i seg selv er like viktig om at de skal bli gode produsenter når de er voksne. Det går en linje fra barnehagen til videregående skole, skal vi stoppe frafallet i sistnevnte må vi jobbe med å få gode barnehager til alle.
 
ro
Ordfører Rita Ottervik takker DMMH for at kommunen har oppnådd full barnehagedekning. DMMH er en høgskole i vekst, med flere nye utdanningstilbud kommunen drar nytte av. Hun priste også samspillet med byantikvaren, bygget føyer seg pent inn i området ved Dalen hageby.

ls
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved Liv Selfjord ser på DMMH som en viktig samarbeidspartner og tror på et enda tettere samarbeid.

vh
Vidar Haanes, leder av Nettverk for private høgskoler, sier at selv om DMMH nærmer seg 70 år fremstår høgskolen stadig mer vital.

øl
Biskopen i Nidaros ved Øystein Flø er representert i DMMHs styre. - Kanskje den viktigste oppgaven en barnehagelærer har er å ha blikket for den som faller utenfor.

mt
Leder av DMMHs studentråd, Morten Telle, sier studentene har ventet tålmodig på det nye bygget. - Barnehagelærere tar på seg ufattelig store oppgaver, for å bli gode rollemodeller må flere komme til DMMH for å få utdanning. 

sev
Styreleder Svein Erik Vestre takket alle som har bidratt i prosjektet, og dro spesielt frem prosjektleder Geir Inge Lien.

organist
Øyvind Kåre Pettersen trakterte orgelet.

kor
Et kor bestående av ansatte og studenter underholdt gjestene.

husband
DMMHs faste husband opptrådte.

gretejk
Høgskolelektorene Grete Storbæk Eriksen og Jan Ketil Torgersen sang og spilte for gjestene.

eb
Dagens konferansier var Ellen Beate H. Sandseter.

Studenter fra 3 E og 2 KF sørget for forskjellige underholdningsbidrag rundt om i Astrid Vatnes hus.
drama

djembe

dans2

IMG_3876

studio


Oppdatert