Gå til innholdet

Forskning på språk og kvalitet i barnehagen

Den nasjonale studien Språk og læring – språkvansker og læringsutbytte (SOL) startet opp i 2007. Førstelektor Else Johansen Lyngseth, DMMH, kom inn som referansegruppemedlem ved oppstarten.
Else Johansen Lyngseth fra DMMH deltar i SOL-studiet
Prosjektleder Mari Vaage Wang (PhD, psykologi), Else Johansen Lyngseth og  Synnve Schjølberg (Cand. Psychol. Spes. klinisk psykologi).

Språk og læring - språkvansker og læringsutbytte (SOL) er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Kunnskapsdepartementet. SOL-studiens mål er å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for å forstå årsaker og utviklingsveier til språkvansker, slik at man tidlig kan sette i gang forebyggende tiltak. 

Lyngseth har blant annet bidratt med faglige innspill fra barnehagesektoren og spesialpedagogisk innfallsvinkel til språk og læring, samt kommentarer til utforming av spørreskjema i studien. Ved pilotering av spørreskjema til barnehager deltok Masterstudentene i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Lyngseth har også vært fagfelle på flere av rapportene som er utgitt fra studien.

Siden prosjektet nå har gått over i en fase med fokus på skole og barn i skolealder og Lyngseth har dermed avsluttet sin deltakelse i referansegruppen .

SOL ledes av Mari Vaage Wang (PhD, psykologi), Synnve Schjølberg (Cand. Psychol. Spes. klinisk psykologi) og avdelingsdirektør Heidi Aase (Ph.D, psykolog), sammen med seniorforskere Patricia Eadie (Ph.D, logopedi) og Paula Fikkert (Professor, lingvistikk).

SOL har en referansegruppe hvor flere av de nasjonale samarbeidspartnerne deltar sammen med representanter for andre store prosjekter og institusjoner i Norge.

Samarbeidspartnere:

I tillegg arbeider følgende medarbeiderne i studien:
Forskere Ragnhild Eek Brandlistuen (PhD, psykologi), Fufen Jin (Ph.D Lingvistikk), Robin Ulriksen (Master i pedagogikk), doktorgradsstipendiat Siri S. Helland og koordinator i SOL Laura Evensen Master i Public Health).
 
Samarbeidspartnere ved FHI:
Per Magnus (Professor, leder av Den Norske Mor og Barn studien, Direktor for Divisjon for epidemiologi), Heidi Aase (Ph.D, Psykolog, leder for ADHD studien).

Nasjonale samarbeidspartnere:
Bente Hagtvet (Professor, Institutt for Spesialpedagogikk, UiO), Hanne Gram Simonsen (Professor, Institutt for Lingvistikk, UiO), Kristian Kristoffersen (Professor, Institutt for Lingvistikk, UiO), Else J. Lyngseth, (Førstelektor, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning), Ernst Ottem (Seniorrådgiver, psykolog, Bredtvet kompetansesenter), Kirsten Bjerkan (Seniorrådgiver, logoped, Bredtvet kompetansesenter) og Guro Bergseth, Foreldreforeningen for språkvansker. 

Internasjonale samarbeidspartnere:
Mable Rice (Professor, University of Kansas, USA), Cathy Lord (Professor, Direktør ved Institute of Brain Development ved New York Presbyterian Hospital, USA) og Margot Prior (Professor, University of Melbourne, Australia). 

Publikasjoner fra prosjektet

Oppdatert