Gå til innholdet

Karrieredagen 3. april 2014

Hvor går veien videre?
Program:

10.00-13.00 Stands i Glassgården v/Barnehageeiere fra hele landet, DMMH, NTNU, rekrutteringsbyrå og Utdanningsforbundet (åpent for alle)

11.30-12.00 NY-tiltaket, Rom 702. Om veiledning av nyutdannede førskolelærere ved Ranveig Lorentzen, Rom 702 (åpent for alle)

13.00-14.00 Informasjon om masterstudiene ved DMMH og NTNU, Rom 702 (åpent for alle)

•    Master Fag- og yrkesdidaktikk
•    Master Spesialpedagogikk
•    Førskolepedagogikk

Informasjon om søknadsprosessen

14.15-15.30 Jobbsøkerkurs v/Utdanningsforbundet, Rom 702 (åpent kun for avgangsstudenter)
Oppdatert