Gå til innholdet

Matematikk i barnehagen

- Rytme er det første vi erfarer, allerede før vi blir født, sier professor Mike Naylor ved Matematikksenteret. Så setter han i gang 200 barnehageansatte med å klappe i hendene, trampe i gulvet  - og lage en rytme.
rygg

Anledningen er matematikkonferansen, "Tidlig matematikk - stor effekt." Utdanningsdirektoratet har gitt det nasjonale Matematikksenteret i oppdrag å arrangere 5 konferanser for ansatte i barnehager over hele landet. Denne uka ble den siste konferansen avholdt i Oslo. 

Målet med konferansene har vært å inspirere de ansatte i barnehagene i deres arbeid med matematikk.

Forskning viser at matematikk i barnehagen har svært god effekt på barns skoleprestasjoner, og det har blitt mer og mer fokus på fordelene med å starte tidlig med matematikkopplæringen. Konferansene ga et innblikk i barns matematiske tenkning og utvikling av tallforståelse. Det ble også presentert et internasjonalt blikk på barnehagematematikken. 

Naylor og de andre foreleserne viser at matematikk er mye mer enn tall. Sortering, mønstre, konstruksjoner, bevegelse, matematikk har mange uttrykksformer.Det er mye matematikk i barnehagehverdagen. 

I tillegg til aktuell forskning ble det også presentert tips om gode spill, bøker, apper, leker og andre aktiviteter som øker barns matematiske forståelse. De yngste har våte, tunge bleier, så får de på seg tørre, lette bleier. Snakk om dette. Presenter matematiske begrep for barna så tidlig som mulig. Bruk naturen for å eksperimentere med former og farger, mønstre og egenskaper. La barna kjenne på ting og la dem leke med matematikken. Ta utgangspunkt i barnas egen tenkning og led videre inn på en matematisk aktivitet.

DMMH har bidratt faglig og teknisk på konferansene.

Lenke til foredrag fra konferansen Tidlig matematikk - stor effekt. 

Lenke til Matematikksenterets sider om barnehager.


gerd1
Gerd Bones fra Matematikksenteret leder konferansen.

mikesjonglerer
Alt er rytme - også matematikk. Mike Naylor sjonglerer og applauderer.

filip
Filip Witzell viser hvordan gode apper kan tas i bruk i barnehagen.


oliver
Oliver Thiel leker matematikk.

jørgen
Det er mye matematikk i naturens mønster, forteller Jørgen Moe

else
La barna være med og resonnere - det gjør dem klar for matematikken sier Else H. Devold.
Oppdatert