Gå til innholdet

Matematikkonferanse for barnehager

Matematikksenteret inviterer, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og DMMH, ansatte i barnehager til konferanse i Bergen 26.oktober.
Barnehagekonferanse15-bilde

Regjeringen ønsker å satse mer på realfag i barnehagen. I realfagssatsningen «Tett på realfag – nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019), legges det vekt på å arbeide mer med matematikk i barnehagen. Matematikksenteret, DMMH og Utdanningsdirektoratet har de siste årene arrangert flere populære matematikkonferanser for barnehagene og nå har turen kommet til Hordaland. Sted: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, Bergen 

Dato:
 26.10.2015
Tid: Kl.09.15-15.00
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagene
Påmeldingsfrist
: 25. september
Pris: Gratis

NB! Deltakere som melder seg på men ikke møter opp blir belastet kostnadene til hotellets dagpakke. Eventuelt forfall må meldes til fei@dmmh.no senest 1 uke før forfall. Man kan sende en annen ansatt i barnehagen enn den som er påmeldt. 

Det er begrenset antall plasser til konferansen, det blir opprettet venteliste dersom den blir full.

Konferansen er finansiert av Utdanningsdirektoratet.Utdanningsdirektoratet    Logo_Matematikksenteret    Nylogosvartliten 
Oppdatert