Gå til innholdet

Nettverksmøte om mat og måltider i barnehagelærerutdanningen

Nettverket inviterer ansatte som underviser innen mat og måltid i barnehagen til nettverksmøte i april.

Dato: 28. april
Sted: Høgskolen på Vestlandet i Bergen.
Påmelding: Nettverk for mat og helse i barnehagelærerutdanningen
Påmeldingsfrist: 7. april 2017

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet står bak nettverket som ble etablert i 2016. Målet med nettverket er blant annet å spre forskning og dele praksiserfaringer. Nettverket er organisert med et arbeidsutvalg og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er koordinator for nettverket.

DMMHs deltakere i nettverket er førsteamanuensis Vibeke Glaser, førsteamanuensis Kathrine Bjørgen og høgskolelektor Anne Sivertsen Holla. Bjørgen er også med i arbeidsutvalget i nettverket.

På nettverksmøtet i april vil fokuset være på hva som bør inn om mat- og måltid i barnehagelærerutdanningen, og hvilken kompetanse de framtidige barnehagelærerne innen dette fagfeltet har behov for.
 
På møtet kommer førsteamanuensis Rolv Lundheim fra DMMH for å legge frem hva de arbeider med. Lundheim leder gruppen som arbeider med kunnskapsområdet natur, bevegelse og helse, i utvalget som er satt ned for å revidere de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. 
Vibeke Glaser bidro nylig med en artikkelen Vilkår for måltidssamværet i barnehagen i boka Mat og Måltidsaktiviteter i barnehagen. (red. Britt Unni Wilhelmsen.)
Oppdatert