Gå til innholdet

Ny bok: Likestilling og likeverd i barnehagen

Hvordan kan barnehagen være med på å fremme et samfunn hvor gutter og jenter har like muligheter? Førstelektor Kari Emilsen er redaktør for en ny bok om temaet.
Likestilling og likeverd i barnehagen, DMMH 

Boka trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager. Den gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd. 

Målgruppe for boka er ansatte i barnehagen, studenter i barnehageutdanningen og foreldre. 

Andre bidragsytere er Gjertrud Stordal - DMMH, Pia Friis - Kanvas, Øivind Hornslien - Kanvas, Nina Johannesen - Likestillingssenteret, Lene Kjeldsaas - Kanvas og Mona Renolen, - Bufdir.

Les mer om boka Likestilling og likeverd i barnehagen.

Likestilling og likeverd i barnehagen
Kari Emilsen (red)
Fagbokforlaget 2015
ISBN: 978-82-450-1554-6
Oppdatert