Gå til innholdet

Ny bok om barnehageledelse

Kjetil Børhaug (UiB) og Kari Hoås Moen (DMMH) er forfatterne bak den ferske boka: "Politisk-administrative rammer for barnehageledelse". Boka gir ny kunnskap og dypere innsikt i det politisk-administrative systemet som alle barnehagelærere må forholde seg til, samtidig som den drøfter ledelse i sammenheng med barnehagens omgivelser. 
karikjetil

Barnehagen har blitt en samfunnsinstitusjon som er godt forankret i det politiske feltet der mange aktører er med på å påvirke offentlig barnehagepolitikk. Denne boka går inn på sentrale aktører, konfliktlinjer og prosesser i det politisk - administrative systemet. 

Boka har et samfunnsfaglig perspektiv og er særlig aktuell for studenter og lærere i barnehagelærerutdanningen, Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen, samt studenter og forskere med fokus på utadrettet barnehageledelse. 

Den er inndelt i to hoveddeler.
Del 1: Aktører og rammer
Del 2. Barnehagepolitiske avgjørelser og prosesser rundt barnehagen

Les mer om boka "Politisk-administrative rammer for barnehageledelse",  eller bestill den her. 

Kjetil Børhaug (UiB) og Kari Hoås Moen
Politisk-administrative rammer for barnehageledelse
Universitetsforlaget 2014

karihjørdis
Kari Hoaas Moen (Foto. Hjørdis K. Bakke.)
Oppdatert