Gå til innholdet

Nytt studium - Universitets- og høgskolepedagogikk

Uh-ped er et nyutviklet FOU-basert studie på 15 studiepoeng. Studiet er det første i sitt slag som er skreddersydd for undervisningspersonalet i barnehagelærerutdanningen.
Studiet er utviklet i et samarbeid mellom HiNT og DMMH. 5 av lærerne fra HiNT og 20 fra DMMH deltar på det første kullet med oppstart i november. Det er samlingsbasert, gir 15 studiepoeng og går over 2 semestre.

gruppa

De senere årene har det blitt mer og mer fokus på behovet for å kreve formell UH-pedagogisk kompetanse ved tilsettinger. I dette arbeidet har Universitets- og Høgskolerådet, og Norsk nettverk for UH-ped. stått sentralt. I de nasjonale retningslinjene for universitets- og høgskolesektoren er UH-ped foreslått som obligatorisk kompetanse for utdannere på høyere nivå.

- Universiteter og de største høyskolene krever nå formell UH-ped kompetanse ved tilsetting, med innfrielseskrav innen 2-3 år etter tilsetting. Dit skal vi også, forteller Liv Aastad, prorektor for utdanning ved DMMH.

De som har utviklet studiet og tilpasset det barnehagelærerutdanningen er førstelektor Morten Sæther, seksjon for musikk, høgskolelektorene Marianne Schram og Marit Heldal, seksjon for pedagogikk, samt høgskolelektor Trond Løge Hagen, seksjon for fysisk aktivitet og helse.

studieplannett
Trond Løge Hagen, Marit Heldal, Morten Sæther og Marianne Schram har utviklet studieplanen til det nye studiet.

- Vi kommer fra ulike fagområder og har hatt mange interessante og grundige diskusjoner. Det var viktig for oss at DMMHs tilbud ikke bare ble en kopi av andre opplegg, men at vi fikk vår egen vri. Vi har knyttet oss til det nasjonale nettverket for UH-pedagogikk, og fått veldig god drahjelp derfra, spesielt fra Petter Mathisen og Gunnar Horn, Universitetet i Agder, forteller de.

De er glade over å være i gang med oppstarten, og beskriver studentene som tydelig motiverte. - Vi er vant til å være alene i undervisningssituasjonen, nå få vi satt søkelyset på oss selv. Dette studiet tilfører noe nytt for oss som lærere.

Nettopp det å utvikle seg i lærerrollen står sentralt for flere av deltakerne. Jan Ketil Torgersen, høgskolelektor i musikk reflekterer: - Jeg ser frem til å få en større bevissthet rundt min egen undervisning. Kanskje kan jeg finne noen nye spor for undervisningen? Han suppleres av høgskolelektor Marianne Pehrson fra pedagogikkseksjonen. - Mine forventninger er å bli trygg i undervisningen, - så trygg at jeg kan være utrygg. 

Siri-Christine Seehus er førsteamanuensis i seksjon for naturfag med miljølære. -  Vi er lærere for studenter som skal jobbe med barn, det er en annen måte å undervise på enn om en bare skulle lære bort faget. 

8 av DMMHs 10 seksjoner er representert på det første kullet. Deltakerne har ulik undervisningsbakgrunn og formell kompetanse. Førstelektor Hjørdis Bakke, seksjon for naturfag med miljølære, mener det faglige fellesskapet blir interessant.- Vi kan ha forskjellig syn på hva som er god undervisning, ulike fagtradisjoner og måter å kommunisere på. Nå får vi en arena å møtes. 

Høgskolelektor Trine Telnes fra pedagogikkseksjonen mener studiet vil være med og utvikle henne som en god lærer. - Jeg tror mange ser fram til å bruke hverandre som en ressurs. Vi skal arbeide i små grupper, og være observatører på hverandres undervisning. 

På sikt planlegger DMMH å tilby flere eksterne plasser enn de 5 som i dag er kjøpt av HiNT. Selv om studiet er tilpasset barnehagelærerutdanningen, bygger det på en tilbyr en generell pedagogikk som kan brukes i  alle utdanninger med en profesjonsorientert praksis.

Mona

marianne

elsa

Oppdatert