Gå til innholdet

Små barns rett til beskyttelse - et tverrfaglig samarbeid

- "Enn om jeg tar feil, undrer de. Javel, men hva om du har rett, og ikke gjør noe med det?"
For 3. og 4. klassene på DMMH starter 2016 med et omfattende undervisningsopplegg. Temaet er barns rettigheter, og DMMH samarbeider med flere andre utdanningsinstitusjoner for å gi studentene et bredt, tverrfaglig tilbud.

Den siste tiden har det blitt avdekket flere saker som omhandler omsorgssvikt og overgrep mot barn. Dette er et av mange viktige tema i barnehagelærerutdanningen, og studentene etterlyser mer kunnskap.

I flere år har DMMH og NTNU (HiST) arrangert et undervisningsopplegg hvor studenter fra barnevernspedagog-, sosionom- og barnehagelærerutdanning møtes til felles forelesninger og drøftinger i grupper på tvers av utdanningene. I fjor ble dette samarbeidet utvidet til også å omfatte helsesøster- og vernepleierutdanningene ved NTNU og HiNT.

Programmet foregår ved 3 campuser, og studentene samarbeider i smågrupper på tvers av fagutdanningene. 

Høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn, DMMH, har undervist studentene om Barnehagenes arbeid med bekymringsmeldinger. - Det handler om å ha nok mot til å ta tak i en dårlig magefølelse, sier hun. - Det sendes dessverre ikke mange nok bekymringsmeldinger fra barnehagen, men forskning viser at sakene som meldes er reelle. Hun forteller at bare 7 % av disse meldingene henlegges. 

Denne uka har DMMH studentene hatt 2 dager med undervisning om temaet. Den første dagen satte fokus på samarbeidet mellom barnehagen og barneverntjenesten. Den andre dagen tilbød 6 parallellforelesninger som spente fra oppfølging av barn av rusmiddelavhengige, via samtaler med barn om vanskelige tema, erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og familier med barn som har spesielle behov til informasjon om flere av barnehagens samarbeidspartnere. 

I uke 4 skal de møte de andre studentene til storforelesning med sexolog Margrete Wiede Aasland som snakker om barns seksualitet og seksuelle overgrep. Dagen etter samles de i tverrfaglige grupper for å utarbeide en bekymringsmelding de skal legge fram for hverandre. 

- Det er et veldig stort behov for et nært samarbeid med barnevernstjenesten, forteller Lehn. - Prosessene er vanskelige, men ved å kjenne til hvordan de ulike instansene arbeider er det lettere å søke informasjon om hvordan en kan gjøre noe med bekymringer som kan oppstå for barn.
 
Elisabethwl

- "Enn om jeg tar feil, undrer de. Javel, men hva om du har rett, og ikke gjør noe med det?", sier Elisabeth Walsøe Lehn, høgskolelektor ved DMMH.

Undervisning om UDI på DMMH
Berit Tyldum fra UDI snakket om barnehagens rolle i arbeidet med flyktninger og asylsøkere.

Undervisning om BUP på DMMH
Ansatte fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), her ved Gunn Hege Skogli, fortalte hvordan BUP arbeider.
Oppdatert