Gå til innholdet

Vellykket fagdag for menn i barnehagen

Fredag 6. november arrangerte DMMH for sjette gang fagdag for menn i barnehagen. Målet med dette årlige arrangementet er å være en møteplass for menn som arbeider i barnehagen og gi inspirasjon og faglig påfyll.
likeverd likeverd5
likeverd4b likeverd3

Ansvarlig for dagen, Kari Emilsen, åpnet fagdagen med å lansere en rekke spørsmålsstillinger knyttet til mangfoldsbegrepet generelt og mangfoldsbegrepet knyttet til kjønnsperspektiv i barnehagen:
- Flere menn eller mangfoldige menn?
- Mangfoldige eller spesialiserte faglige perspektiver i barnehagen?
- Kulturturelt og etnisk mangfold i barnehagen?

Det pedagogiske mangfoldet var representert av innlegg fra ansatte i seks svært forskjellige barnehager, bl.a. med fokus på musikk, kunst og kultur, kristent livssyn, natur og friluftsliv samt Reggio Emilia og Montesorri.

Etnisk mangfold var tema for innlegg av Marcello Vidal, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Ingar Ballo, Trondheim kommune, før kjønnsmangfold ble belyst av Esben Ester Pirelli Benestad.

Fagdagen ble ledet med stødig hånd av Paal Christian Bjønnes. Arrangementet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune og DMMH.


likeverd2

Oppdatert