Gå til innholdet

IE 11 testside

Søknad om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Søknaden gjelder for ett studieår. Det kan gjøres unntak for søkere med kroniske lidelser.

Gjelder kun for søkere med kroniske tilstander

NB: Oppgi navn på barnehager der du selv har jobbet, har egne barn eller der nære slektninger eller andre du har nær relasjon til, er tilsatt.

Dokumentasjon sendes på mail, post@dmmh.no, eller leveres i ekspedisjonen godt merket med navn og studentnummer.

Overskrift

Linje 1  


Linje 2   

 
Oppdatert