Gå til innholdet

Anita Synnøve Hammer

Professor
Seksjon for drama

Dr. Art. Anita Hammer er Professor i drama og teater ved DMMH siden 2011. Frem til 2010 var hun Professor i Teatervitenskap og ved UiO, og fra 2002 førsteamanuensis der. Ved UiO var Hammer bl.a. programleder for studieprogram ved UiO, medlem av Ph.D utvalget for teatervitenskap og andre estetiske fag, og avdelingsleder ved Institutt for Musikk og teater. Hammer har erfaring fra internasjonalt og nasjonalt komitéarbeid, redaksjonelt arbeid, og har vært medlem i den nasjonale Ibsen-juryen, styremedlem ved Teatermuseet i Oslo, og vært gjesteforeleser, sensor og doktorgradsopponent nasjonalt og internasjonalt.

Hammer har erfaring med kunstnerisk arbeid som skuespiller, iscenesetter, manusforfatter og oversetter i Norge og New Zealand.

Hammer har bred erfaring fra forskning, veiledning på master- og Ph.D nivå, og undervisning på alle nivå innenfor drama og teatervitenskap. Spesialområder er for veiledning er: Performative prosesser og performance-teori. Forestillingsanalyse og dramaturgi sett fra et involverende og prosessuelt perspektiv. Skuespillerteori. Ritualteori og kulturelle iscenesettelse. Barn og ritualer. Veiledning av skriveprosesser. Forskerens deltakelse i performative hendelser. Prosesser mellom sosial- og estetisk praksis. Myter og kulturelle kontekster. Humanistisk vitenskapsteori.

Utdanning

Hammer disputerte ved NTNU i 2001 med doktoravhandlingen Weaving Plots: Frames of Theatre and Ritual in Simultaneous Interactive Digital Communication.

Dr. Art. i Drama-teater/NTNU
Hovedfag i Drama-teater NTNU
Mellomfag drama, film, teater, NTNU
Mellomfag Nordisk språk og litteratur NTNU
Grunnfag litteraturvitenskap UiB

Forskning og utvikling

Forskningskompetanse, spesialområder:
Performance-teori, antropologisk teaterteori, ritualstudier, mytestudier, grenseområde sosial - og estetisk praksis. Spirituelle iscenesettelser, lek-teori. Hammer har utviklet en pragmatisk orientert feltarbeidsmetode som vektlegger forskerens egen involvering og bevissthet omkring sanselige og estetiske prosesser i den teatrale hendelsen, sett fra individuelt, interaktivt og kollektivt nivå.

Internasjonale nettverk:
IFTR (international Federation for Theatre Research).Consciousness Studies network.

Aktuelle forskningsprosjekter:
- Ferdigstiller bidrag til antologi om «Høyblokka», sykehusblokka i Trondheim i samarbeid med forskere ved NTNU: Tittel: Sjelsetting av vitenskapens sjelløse kjempe: Rituelle perspektiver på forestillingen Høyblokka Port Mortem.
- Arbeider nå med ritualteori rettet mot forskningsområdet barns kommunikasjonsformer, der barns ekspressive kommunikasjonsformer settes i ritualteoretisk perspektiv og beskrives ut ifra individuelt, interaktivt og gruppedynamisk nivå gjennom forskerens sansende tilstedeværelse. Dette er både nybrottsarbeid og en videreutvikling av performance- analyse metodisk tilnærming som er presentert i boken Between Play and Prayer: The Variety of Theatricals in Spiritual Performance, fra 2010.
- Arbeider med utforming av drama- og teaterpedagogisk antologi ved seksjon fra drama, DMMH.
- Arbeider med kunstneriske litterære og dramatiske tekster om og for barn

(for tidligere forskningsarbeider se publikasjonsliste.)

Tidligere kunstneriske prosjekter:
- Lyst og Mørke, BlackBox, NTNU 1997, Soloforestilling.
- Soloperformance av egne lyriske tekster, 1990-1995, New Zealand. Fremført bla. på ”Womens Sing Out” Napier 1992 og 1994, og ”Poetry Night” i regi av ”Hastings Poets Society”, 1992 og 1995.
- Skuespiller i Art Deco Festival, sang dans og improvisasjon, Forestilling i regi av Napier Operatic Society, Napier 1995.
- Skuespiller i Cabaret, Musical, Tabard Theatre, Napier 1994, Regi Gillian Davies.
- Instruktør for Jelly av Anita Fosse (Hammer), spillested: Stairways Gallery, Emerson Street, Napier, New Zealand 1992.

For øvrig iscenesettelser i videregående skole, Norge og New Zealand.

Publikasjoner

Et utvalg av Hammers publikasjoner;

Hammer; Anita (2010) Between Play and Prayer: The Variety of Theatricals in Spiritual Performance (430 s.) Rodopi Publishers, Amsterdam&New York (referee).

Hammer, Anita (2012) “Researching Spiritual Performance”, in the web journal Spirituality and Performance, 1:2012: http://www.utdl.edu/ojs/index.php/pas/article/viewFile/48/17 25 p. (referee)

Hammer, Anita (2008) “Theatre as Event of Material Imagination Materialized”. I Journal for Consciousness, Literature and the Arts, December no 3: 9, 2008.

Hammer, Anita (2007) ”Når det førmoderne møter det postmoderne: en introduksjon til Richard Schechners performance teori”, Norsk Shakespeare og Teatertidskrift, nr. 2, (s.19-23).

Hammer, Anita (2007) ”Exploring Ritual Dynamics by Means of Fiction: The Non-Ethics of the Inbetween”, i Consciousness, Literature and the Arts 2007, Cambridge Scholars Publishing 2007, p. 134-155

Hammer, Anita (2007) “Teater som Materiell Imaginasjon”, in Peripeti, Nordisk tidsskrift for Dramaturgiske studier, s. 65-75.

Hammer, Anita (2006) ”Speilinger og refleksjoner: Performativt perspektiv på teater, kirke og ritualer”( Mirrorings and Reflections; Performance perspective on theatre, the church and rituals), in DIN – Norsk Religionsvitenskapelig tidsskrift nr. 3-4 2005, s. 61 - 76.

Hammer, Anita (2006) “Dionysian Ritual on the Big Screen”, i Sumiala-Seppänen, Lundby& Salokangas, ed. Implications of the sacred in (Post)Modern Media. Nordicom, Göteborg, s. 177-195.

Hammer, Anita (2005) ”Roller på Internett: Befriende kreativitet eller schizofrent samvær?” i Drama, norsk tidsskrift for Drama og Teater i skolen, nr. 3, s.44-50.


Kunstneriske utgivelser:
Lyrikk i antologien Where Grew the Tree, New Zealand 1992.
Jelly, skuespill, Utgitt i New Zealand 1992.