Gå til innholdet

Bodil Mørland

Førstelektor
Seksjon for pedagogikk

Masterstudiet Spesialpedagogikk, emneansvarlig og masterveileder.

FEI-oppdrag.

"Inclusive ECEC" - 3årig prosjekt for European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Oppnevnt av KD som nasjonal ekspert.

Utdanning

Cand polit., spesialpedagog (1. og 2. avdeling og hovedfag), pedagogisk veiledning 30 stp og førskolelærerutdanning.