Gå til innholdet

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Høgskolelektor
Seksjon for norsk

Cecilie Dyrkorn Fodstad har særlig ansvar for norsk som andrespråk ved høgskolen. I tillegg har hun fordypet seg i litteraturdidaktikk og språklek. Hun holder også kurs i disse områdene.

Utdanning

Cand. Mag. i nordisk og engelsk, NTNU, Trondheim
Hovedfag i litteraturdidaktikk (nordisk litteratur), NTNU, Trondheim
Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU, Trondheim

Publikasjoner

 Fodstad, C. D. (2015). Poetiske tekster: Døråpnere til et nytt språk? I Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget.

Alfheim, A. & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget.

 Fodstad, C. (2013). Flerspråklige barn og voksne i ei språkgruppe. I Marit Semundseth & Marit Holm Hopperstad (red.). Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning. s. 76-92. Cappelen Damm Akademisk.