Gå til innholdet

Hans-Christian Ristad

Seniorkonsulent
Administrasjonen

Fusk og forsøk på fusk
Klagenemnda
Eksamensplanlegging
Digital Eksamen
Studiebarometeret
Forskrift og reglement

Utdanning

Endringsledelse (HiST)
Rettsvitenskap (HiL)