Gå til innholdet

Lene Bye Lorentzen

Opptaksleder / studieveileder
Administrasjonen

Lene Bye Lorentzen har jobbet ved DMMH siden 2002. Hun har ansvaret for opptak til grunn- og videreutdanning, og jobber også med studieveiledning, innpasninger, utdanningsplaner, FS og annet studieadministrativt arbeid.

Utdanning

Bachelor of Arts-  Sosiologi. Acadia University i Canada
Cand. mag. ped.-NTNU,

Videreutdanning:
Karriereveiledning 7,5 stp  

Pedagogisk veiledning 15 stp

Veiledning i barnehagelærerutdanningen 15 stp