Gå til innholdet

Lene Helland Rønningen

Høgskolelektor
Seksjon for drama
Rønningen (f. 1976) er Cand.philol i Drama/teater med hovedfag fra NTNU, hvor hun også arbeidet i fem år som universitetslektor. Hun jobber nå som høyskolektor i drama ved DMMH, i tillegg til at hun arbeider som frilans instruktør, dramaturg og teaterpedagog,  Rønningens FOU-arbeid består av både kunstneriske og forskningsbaserte prosjekter der hun utvikler kunst- og kunstpedagogikk for barn og unge. Hun har utviklet og ledet flere store kunstneriske pilotprosjekt for barn og unge. I sitt arbeid er hun opptatt av målgruppens deltagelse, utvikling av nye metodikker samt arbeid med kunst i krysningspunktet mellom ulike kunstarter.

Av slike store utviklingsprosjekter kan nevnes samarbeidet med Arkivsenteret i Trondheim, for eksempel var hun initiativtaker, prosjektleder og kunstnerisk leder for det treårige utviklingsprosjektet «Vendepunkt» ( 2010- 12). Hun arbeider også for å utvikle en helt ny form for barneteater, «Den fabelfaktiske fortellingen», der fakta blandes med fabler i en ny type fortelling.  For eksempel utviklet hun forestillingen "Tungvekterne" (2011), i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet. I den senere tid står hun bak den fabelfaktiske forestillingen                        "Gullfrosken" (2014) , for barn fra 5 år og oppover. Den ble vist bl.a. på  NTNU Vitenskapsmuseet, Ringve Museum og på Trondheim Kammermusikkfestival. Den er nå åpen for turne og spilles innimellom fortsatt.

Publikasjoner

Her følger en liste over noen av Rønningens publikasjoner, i diverse sjangre og omfang:

2014

Publikasjon på nett: Rønningen, Lene Helland: Barneteater ut av blindsonen? Publisert på periskop.no, 11.06.14. (http://www.periskop.no/barneteater-ut-av-blindsonen/)

2013 
Publikasjon på nett: Rønningen, Lene Helland: Teater + medvirkning = samtale. I: Publisert på scenekunst.no,14.03.13. http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=2938

2012 
Publikasjon på nett: Rønningen, Lene Helland: Et samsansingens rom, I: publisert på scenekunst.no, 09.11.12. http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=1841


Også publisert med en annen tittel : Teater for utvikling av kollektiv bevissthet og sensibilitet(..) I: Propellens teaters fanzine: «(U) muligheter for norsk teater», høst 2012. Finnes også på nett:

http://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/dok/PropellenFanzine.PDF

2011 
Publikasjon på nett: Rønningen, Lene Helland: Medvirkning som strategi for et deltagende barne-og ungdomsteater – Betraktninger fra kunstprosjektet "Vendepunkt". I: Kunstløftets kunnskapsbase. Kan lastes ned fra Kulturrådets arkiv:

http://www.kulturradet.no/c/document_library/get_file?uuid=b87801f5-1111-47e9-bf45-eb6d72327f30&groupId=10157


2009
Publikasjon: Rønningen, Lene Helland. Programfag: Trøndelag Teater. En rapport om teaterproduksjon som formidlingsform i skole- og kulturarbeid. Trondheim, Huseby skole.


2007 
Publikasjon: Rønningen, Lene Helland. Produksjonfaser og mappeinnleveringer som didaktiske EiT-verktøy. I: Eksperter i team, EiT-boka 2007/08, Fasilitator, s 20-21

2007 
Publikasjon: Rønningen, Lene Helland; Gjervan, Ellen Karoline. Epokeworkshop - praktisk arbeid med teaterhistorie. Hvordan skape fascinasjon og forståelse for teaterhistorisk epoke?. I: Drama Boreale 2006 Aktuell forskning i drama og teater. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2007. ISBN 978-82-519-21961. side 159-168


2004 
Publikasjon: Rønningen, Lene Helland. Metafiksjonell dramaturgi – artikkel. l: Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, nr 3 2004


2002 
Publikasjon: Rønningen, Lene Helland. Metafiksjonell dramapedagogikk – fortellinger som perspektiv i en postmoderne virkelighet, hovedfagsoppgave i Drama/Teater, Trondheim, NTNU, IKM


Kunstnerisk utviklingsarbeid

Her følger en liste over noen av Rønningens kunstneriske arbeider:

2013/14
Kunstnerisk leder, ide, dramaturg, instruktør, prosjektleder i «Gullfrosken -en interaktiv teaterkonsert for barn» , Med kunstnerne Åse, Huke, Skaslien, Thoresen, Fretheim. Premiere på NTNU vitenskapsmuseet mai 2014, spilt høsten 14 på Ringve museum og Trondheim Kammermusikkfestival. Åpen for turne i 2015


2011-12
Kunstnerisk leder, prosjektleder, dramaturg, ide, research- og konseptutvikling for teaterforestillingen ”Vendepunkt. Samarbeid med Arkivsenteret i Trondheim og forfatter Marte Huke, 2011


2011
Ide, Instruktør og dramaturg i barneteaterforestillingen ”Tungvekterne”. Manus i samarbeid med Marte og Kirsti Huke (sangtekst og musikk). Premiere 2.april 2011, på NTNU vitenskapsmuseet , Trondheim.


2010
Kunstnerisk leder, dramaturg og teaterpedagog i ”Vendepunkt, verksted”, konseptutvikling, utvikling av kunstnerisk verksted som research til teaterproduksjon, i samarbeid med forfatter Marte Huke og Arkivsenteret på Dora. Turnerte i Trøndelag høsten 2010 gjennom DKS Sør- Trøndelag og Trondheim.

2010
Teaterpedagog, instruktør og dramaturg for ”Tungvekterne- forprosjekt til teaterproduksjon.» Utvikling av et dramaforløp/ miniforestilling for barn. ( Som research for hovedprosjektet). Spilt på diverse barnehager i Trondheim. Samarbeid med skuespillerne Meland, Rustad og Volan.

2009
Instruktør og teaterpedagog, konsept- og manusutvikling i samarbeid med forfatter Marte Huke, i prosjektet ”Kalvskinnet skole: En dag i 1892”. I samarbeid med Kalvskinnet Skole og NTNU Universitetsbiblioteket, avdeling Gunnerus.


2009
Prosjektleder, dramaturg og teaterpedagog i prosjektet ”Dora Devised II” / forestillingen ”Spor gjennom ingenmannsland”, ungdomsteaterforestilling og teaterpedagogisk materiale. Samarbeid med bl.a Statsarkivet i Trondheim, instruktør Erik Schøyen og Ringve Videregående Skole . Nypremiere høsten 2009 på Dora, Spilt for DKS Trondheim og Sør Trøndelag.


2008/09
Prosjektleder, dramaturg og teaterpedagog i prosjektet ”Dora Devised- kulturminner og kulturarv i kunstnerisk form”/forestillingen ”Spor gjennom ingenmannsland”, ungdomsteaterforestilling og teaterpedagogisk materiale. Samarbeid med bl.a Statsarkivet i Trondheim, instuktør Erik Schøyen og Åsheim Ungdomsskole. Premiere på Dora mars 2009, spilt for DKS Trondheim.