Gå til innholdet

Maria Selmer-Olsen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Pedagogikk i bachelorutdanningen, hovedmodell og arbeidplassbasert barnehagelærerutdanning.

Utdanning

Bachelor førskolelærerutdanning.

Diverse videreutdanning, bl.a. pedagogisk veiledning og småbarnspedagogikk.

Mastergrad i førskolepedagogikk.

23 års praksis fra barnehagen.

Forskning og utvikling

Selmer-Olsen, Maria, 2013: Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn. Mastergradsoppgave i førskolepedagogikk, NTNU.