Gå til innholdet

Marit Holm Hopperstad

Professor
Seksjon for pedagogikk
Marit Holm Hopperstad underviser i pedagogiske emner som barns læring og danning, prosjektarbeid med barn, pedagogisk ledelse og endrings- og utviklingsarbeid. Hun har veiledet en rekke masterstudenter innenfor spesialpedagogikk og førskolepedagogikk og også vært medveileder i et PhD-prosjekt ved Institutt for produktdesign, NTNU.
 

Utdanning

Førskolelærerutdanning ved Dronning Mauds Minne, 1986

Cand.polit i pedagogikk, NTNU, 1996

Dr.polit. NTNU, 2002

Forskning og utvikling

Hopperstads forskning ​​omhandler først og fremst områdene barns meningsskaping med tegning og barns tidlige skriving og tekstproduksjon i barnehage og grunnskole. Andre forskningsområder Hopperstad har arbeidet med, er  ​barn som brukere av medisinske produkter på sykehus og lek og samspill mellom barn i en flerkulturell barnegruppe.

Hopperstad har forfattet/medforfattet  en rekke vitenskapelige artikler  i norske og internasjonale journaler innenfor disse områdene.  Hun har skrevet boken Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning (Cappelen, 2005) og publisert sin forskning i flere antologier. ​

Hopperstad var forsknings- og prosjektmedarbeider i det NFR-finansierte prosjektet "Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring" (2007-2010)
 

 
 
 

Publikasjoner

2016

Hopperstad, M. H. (2016). Tegnestund og barnekultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (red.), Barnekultur (s. 110-119). Oslo: Cappelen Damm.

  

Kalkman, K., Hopperstad, M. H. & Valenta, M.(Akseptert). Do you want this?”— Exploring newcomer migrant girls’ social exclusion through exchange of self-made artifacts in Norwegian daycare. Akseptert for publisering i Contemporary Issues in Early Childhood.

 

2015

Høiseth, M. & Hopperstad, M. H. (2015). «Now we are going on a journey». Meaning-making with a healthcare game during toddlers’ medical treatment. Child Care in Practice. Publisert online 22.09.

 

Kalkman, K., Hopperstad, M. H., & Valenta, M. (2015). It takes more than just saying hello: Recently arrived migrant children’s multimodal access strategies and social positioning work in a Norwegian kindergarten. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Hopperstad, M. H. (2015). Barns interesse for å skrive. Et glimt inn i tre barnehagelæreres praksis.

Første steg. Tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet, 1, 130-34.

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2015). Synteserapport fra pilotprosjektet «Barnehagen som

læringsmiljø og danningsarena». Oslo: Utdanningsdirektoratet. http://www.udir.no/Upload/Forskning/2015/Synteserapport%20Barnehagen%20som%20l%C3%A6ringsmilj%C3%B8-%20og%20danningsarena.pdf?epslanguage=no

 

2014

Høiseth, M., Keitsch, M. & Hopperstad, M. H. (2014). Interactions between caregivers and young children: Exploring pedagogical tact in nebulizer treatment. Qualitative Health Research, 24(12), 1622-1634.

  

2013

Hopperstad, M. H. (2013). En toåring maler tekst. I M. Semundseth & M. H. Hopperstad (red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og skriving i barnehage og hjem (s. 29-46). Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). Tegning og samhandling på førstetrinnet. I N. S. Frisch (red.), Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen (s. 81-102). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Rulle rulle». Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir. Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3), 31-56.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Apekatten!» En ettåring snakker om et bilde. Barnehagen, 5.

 

2012

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2012). Førskolelærers praksis og femåringers skriving i formelle læringssituasjoner i barnehagen. Nordic Studies in Education, 3-4, 297-310.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2012). Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ

produserer tekster i barnehagen. Barn, 30(2), 43-59. Innsyn og utspill (s. 67-87). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2012). «Skal vi tegne en fisk?» Barnehagefolk, 3, 90-98.

  

2011

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2011). Dette er et hus. Om interesser i barnehagebarns tekster – og de voksne. I J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (red.), På sporet av god skriveopplæring. Ei bok for lærere i alle fag (53-62). Trondheim: Tapir Forlag.

 

2010

Hopperstad, M. H. (2010). Studying meaning in children’s drawings. Journal of Early Childhood Literacy, 10(4), 430-452.

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2010). Femåringers tekster i et multimodalt perspektiv. I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 275-298). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2010). «Hiv og hoi»: Brevskriving til Kaptein Sabeltann – en meningsfull skrivesituasjon i klasserommet på 1.trinn? I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 67-87). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

2009

Hopperstad, M. H., Semundseth, M. & Lorentzen, R. T. (2009). Hvilke interesser motiverer femåringer til å skrive? Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), 45-63.

 

2008

Hopperstad, M. H. (2008). When children make meaning through drawing and play. Visual Communication, 7(1), 77-96.

 

Hopperstad, M. H. (2008). Relationships between children’s drawing and accompanying peer interaction in teacher-initiated drawing sessions. International Journal of Early Years Education, 16(2), 132-150.

Hopperstad, M. H. (2008). Glimt fra barns

eventyrinspirerte tegninger. I T. L. Hoel, L. B. Bråthen & M. Kaasa (red.), Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk (s. 96-101). Oslo: Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM). 

 

2005

Hopperstad, M. H. (2005). Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Hopperstad. M. H. (2005). ”Nå skal dere få tegne. Tegningens plass i grunnleggende lese- og skriveopplæring”. I S. Skjong (red), GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. Oslo: Det norske samlaget.

 

Hopperstad, M. H., Hellem, L. & Kjørholt, A. T. (2005). Funksjonshemmede barn i barnehage. Kunnskapsstatus og forskningsutfordringer.

Trondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB).

 2001

Hopperstad, M. H. (2001). Tegning som uttrykksform i norske seksåringers klasserom. Nordisk Pedagogik, 21(2), 92-107.