Gå til innholdet

Mette Nygård

Stipendiat
Seksjon for pedagogikk

Mette Nygårds kompetanseområder er barnehagepolitikk, barnehagen i et samfunnsperspektiv, barnehagen som læringsarena og de yngste barna i barnehagen. 

Videre har hun kompetanse innen kritisk diskursanalyse, utdanningssosiologi og kvalitativ forskningsmetode.

Utdanning

1998-2002: Cand.mag. NTNU

2003-2005: Hovedfag i pedagogikk, NTNU

2012-2016: Phd i pedagogikk, DMMH og NTNU

Forskning og utvikling

Mette Nygård skriver en doktorgrad med tittelen "Barnehagen som læringsarena. Et politisk og et profesjonsperspektiv". Her forsker hun på hvordan barnehagen som læringsarena har utviklet seg fra 1970-tallet og frem til i dag gjennom å analysere hva slags læringsdiskurser som er representert i ulike stortingsmeldinger og OECD-rapporter som er rettet mot den norske barnehagen. I tillegg forsker hun på hvordan barnehagelærerne erfarer endringer i når det kommer til læring i barnehagen og hvordan de i lys av disse endringer utformer barnehagen som læringsarena for barn.

Publikasjoner

Heggvold, Gunn Irene & Nygård, Mette (2016): Læringsforståelser i barnehagen. Første Steg, 1. 

Nygård, Mette (2015): Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 11 (7) 1-18.

Nygård, Mette & Korsvold, Tora (2009): Barnehagen - en inkluderende fellesarena? Om minoritetsspråklige barn i barnehagen. FoU i praksis 3 (2) 25-43.

Korsvold, Tora & Nygård, Mette (2006): Barndomsforståelser i offentlige dokumenter om barnehagen. Prisme nr. 1.