Gå til innholdet

Monica Bjerklund

Førstelelektor
Seksjon for pedagogikk

Førstelektor/emneansvarlig i pedagogikk/sosialpedagogikk ved Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og førstelektor bachelor barnehagelærerutdanning. 

Kompetanseområde omfatter: pedagogikk, spesialpedagogikk, barnevern, sosialt arbeid.

Forskningsinteresse og fordypning: informasjon, vold og forebygging.

Utdanning

Førstelektor i pedagogikk/sosialpedagogikk, Cand.polit pedagogikk, Cand. mag pedagogikk og sosionomutdanning.

Andre studier: spesialpedagogikk,  profesjonsstudiet i pedagogikk, universitets- og høgskolepedagogikk, vud flerkulturelt barnevern, vud sosialt nettverksarbeid med barn og unge, helsepsykologi og helsefremming,  helse- og sykdomssosiologi II, innvandring, integrasjon, mangfold II,  barndom - familie - barnevern I & 2, psykisk helsearbeid, funksjonshemming: teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II,  barn og familie, organisasjon og organisering, vud økonomisk- administrativ ledelse,  sosiologi, idehistorie og privatrett, sykdom og helse i Afrika og utviklingspsykologi.

Forskning og utvikling

Phd-utdanning i sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.

Avhandlingens tittel:  «Informativ på kortest mulig tid»

Bakkebyråkraters skjønnsmessige vurderinger knytta til gjensidig kommunikasjon av informasjon mellom sosialarbeider og bruker i individuelle møter i sosialtjenesten. 

 Publikasjoner

Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn.
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009
UiT Untitled    

 

Bjerklund, Monica og Nygaard, Vigdis. Fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. Norut rapport 2010:7. ALTA: Norut 2010 60 s. (2010/7)
UiT Untitled

 

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Søvde.
Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 14-46DMMH UiT

 

Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise.
Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark : analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak.
Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5)
NORUTAL UiO UiT. NRK innslag om undersøkelsen: https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677

 

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica.
Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 47-74
DMMH UiT Untitled

 

Bjerklund, Monica & Tordis Søvde.
Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012
DMMH London: Eu Rammeprogram 2013

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-
 

Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester : fire paper / Monica Bjerklund. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471) ;Volum 2009.150 s. HIF-rapport(2)
UiT