Gå til innholdet

Monica Bjerklund

Førstelelektor
Seksjon for pedagogikk

Førstelektor i pedagogikk/sosialpedagogikk ved mastergrad i spesialpedagogikk og bachelor barnehagelærerutdanning. 

Kompetanseområde omfatter: pedagogikk, spesialpedagogikk, barnevern, sosialt arbeid.

Forskningsinteresse og fordypning: informasjon, vold og forebygging.

Utdanning

Førstelektor i pedagogikk/sosialpedagogikk.

Hovedfag i pedagogikk UiO.

Universitets- og høgskolepedagogikk fra DMMH.

Sosionomutdanning  med videreutdanning i flerkulturelt barnevern og sosialt arbeid med barn og unge med vekt på involveringspedagogikk og nettverksarbeid.

Emnestudier masternivå:

Helsepsykologi og helsefremming,  Helse- og sykdomssosiologi II, Innvandring, integrasjon, mangfold II, Barndom - familie - barnevern I & 2, Psykisk helsearbeid, Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II, Barn og familie, Organisasjon og organisering. NTNU.

Videreutdanning i økonomisk- administrativ ledelse.

Spesialpedagogikk, pedagogikk, sosiologi, idehistorie og privatrett UiO.

Emnestudier bachelornivå;

Sykdom og helse i Afrika og Utviklingspsykologi NTNU.

Forskning og utvikling

Phd-utdanning i sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.

Avhandlingens tittel: Dialog og felles meningskonstruksjon - ideal eller virkelighet? Indivdrettet informasjon i sosiale tjenester.Publikasjoner

Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn.
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009
UiT Untitled    

 

Bjerklund, Monica og Nygaard, Vigdis. Fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. Norut rapport 2010:7. ALTA: Norut 2010 60 s. (2010/7)
UiT Untitled

 

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Søvde.
Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 14-46DMMH UiT

 

Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise.
Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark : analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak.
Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5)
NORUTAL UiO UiT. NRK innslag om undersøkelsen: https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677

 

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica.
Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 47-74
DMMH UiT Untitled

 

Bjerklund, Monica & Tordis Søvde.
Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012
DMMH London: Eu Rammeprogram 2013

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-
 

Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester : fire paper / Monica Bjerklund. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471) ;Volum 2009.150 s. HIF-rapport(2)
UiT