Gå til innholdet

Sølvi Ann Fætten

Høgskolelektor
Seksjon for religion, livssyn og etikk
Undervisning på bachelorutdanningen. Faget mitt er RLE, og det inngår i de to emnene Barn utvikling, lek og læring (1.klasse) og Samfunn, religion, livssyn og etikk (2.klasse).

Utdanning

Jeg er utdannet førskolelærer ved DMMH i 1979. Jeg tok videreutdanning i pedagogisk veiledening og pedagogisk prosjektarbeide, og en dansk fortellerutdanning. Jeg arbeidet flere år innen barnehage, offentlig administrasjon, kultursektor og kirke, før jeg så tok  mastergrad i RLE fra 2010. Jeg har utdanning i Universitets-og høgskolepedagogikk fra 2015.

Forskning og utvikling

Jeg skrev masteroppgave om religiøse og mytiske fortellingers plass i barnehagen, og muntlig fortellingstradisjon er et interessefelt jeg fortsatt arbeider med. De siste årene har jeg deltatt på kompetanseutviklingskurs i samisk språk og kultur for barnehageansatte. Jeg har også vært medarbeider på et prosjekt om formidling av taterkultur i barnehage og skole.

Publikasjoner

   
2014
1 Fætten, Sølvi Ann.
På tur med fortellinger i baklomma. I: Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4. s. 97-114
DMMH Untitled
 
 
2 Larsen, Anne-Mari; Bækkevold, Laila; Fætten, Sølvi Ann.
Vandri - et glimt av taterlivet i gamle dager. Bedre Skole 2014 (3) s. 50-55
DMMH Untitled
 
2013
3 Fætten, Sølvi Ann.
Fortelle med hjertet. Fagdag for barnehagene i Sunndal; 2013-10-07 - 2013-10-07
DMMH Untitled
 
 
4 Fætten, Sølvi Ann.
Krabbegudstjeneste - en handling i skjæringsfeltet mellom liturgi og kroppens fenomenologi. I: Barnekultur og gudstjenestekultur. : Iko-forlaget 2013 ISBN 978-82-8249-079-5. s. 29-39
DMMH Untitled
 
2012
5 Fætten, Sølvi Ann.
Stillhet, meditasjon og bønn. I: Barn trenger håp. Dimensjoner av håp i barns hverdagsliv. : IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-075-7. s. 22-31
DMMH Untitled