Gå til innholdet

Vibeke Glaser

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

Overgangen fra barnehage til skole 

Profesjonalisering av barneomsorgen

Foreldresamarbeid- og veiledning

Barns rettigheter og medvirkning

Barns utvikling, lek, omsorg og læring

 

Forskning og utvikling

 

Publikasjoner

Noen av mine publikasjoner

Glaser,V.(2017). Vilkår for måltidssamværet. I Wilhelmsen,B.U. (red.). Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser,V.(2014). Hjem og barnehage som helheten i barnets liv I Glaser,V., I. Størksen & M. B. Drugli (red.) (2014) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget

Glaser,V.(2014). Ulike psykologiske retninger og perspektiv, I Glaser,V., I. Størksen & M.B. Drugli (red.) (2014) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget (vitenskapelig monografi)

Glaser, V.(2013). Ansvarliggjøring og myndiggjøring av barnet: i et danningsperspektiv. I Steinsholt, K. og M. Øksnes (red.). Danning i barnehagen: perspektiver og muligheter, Oslo: Cappelen Damm.

Glaser,V. (2011). Foreldrenes rolle i barnets tidlige læring før skolestart. Prismet, årgang 62, 2011

Glaser, V. (2011). Barns behov – forstått og definert av hvem? I Glaser, V. & Moen, K.H & Mørreaunet, S. & Søbstad, F.(2011). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser,V.(2009). Avprivatisering av barneoppdragelsen. I Mørreaunet, S., m.fl. (2009). Inspirasjon og kvalitet i praksis. Oslo: Pedagogisk Forum

Glaser, V. (2008). Individualisering av barnet – nye tider og nye krav til det moderne foreldreskap. I Glaser, V. & J. Bølstad (red.). Moderne oppvekst – nye tider – nye krav. Oslo: Universitetsforlaget.

Glaser, V. & R. Storli(2008). Menn i minoritet – en studie av motivasjon, arbeidsinnsats og handlingsmuligheter hos mannlige førskolelærere og lærere. I Guldahl, T. & O.F. Lillemyr m. fl,.(red)(2008). Fou i praksis 2007. Trondheim: Tapir Akademiske forlag