Gå til innholdet

Praksisperioder, studieåret 2016/17

Barnehage-/førskolelærerstudiet ved DMMH inneholder minimum 20 uker (100 dager) veiledet praksis i løpet av tre (fire) år.

Heltidsstudiet

1. studieår

35 dager praksis fordelt på 2 perioder:
- 10 dager praksis i uke 43 og 44 (24. oktober - 4. november)
- 25 dager praksis i uke 1-6 (2. januar - 10. februar) 

2. studieår

35 dager praksis i perioden uke 10–18 (6. mars - 2.mai)
Påskeferie i uke 15.

Praksis overgangen barnehage/skole, 1 uke i grunnskole/SFO:
2. klasse hovedmodell - uke 47 (21. - 25. november)
2KF - uke 49 (5. - 9. desember)
2MF - uke 48 (28. november - 2. desember)
2NF - uke 47 (21. - 25. november)

3. studieår

25 dager praksis i perioden uke 46-50 (14. november - 16. desember)

Deltidsstudiet

1. studieår

30 dager praksis i uke 1-6 (2. januar - 10. februar)

2. studieår

30 dager praksis i uke 9-14 (27. februar - 7. april)

3. studieår

25 dager praksis i uke 4-5 og 11-13 (23. januar - 3. februar og 13. mars - 31. mars)

Praksis overgangen barnehage/skole, 1 uke i grunnskole/SFO i uke 49 (5. - 9. desember)

4. studieår

2 uker fordypningspraksis i perioden uke 5-6 (30. januar - 10. februar)

ABLU

1. studieår

30 dager praksis i uke 43, 44, 14, 16, 17, 18 + en dag i uke 19 (Påske uke 15)

2. studieår

30 dager praksis i uke 43-45 og 11-13 (24. oktober - 11. november og 13. mars - 31. mars)

Praksis for års- og halvårsenhetene

Bestemmes administrativt i samråd med lederne for de ulike enhetene.
 
Oppdatert