Gå til innholdet

Barnehagen i endring - globalisering og kulturelt mangfold

Hvordan kan barnehagen møte dagens store barnemangfold?

I dette studieemnet gjøres globalisering, kulturelt mangfold, demokrati og medvirkning til temaer. Emnet forsøker å gi innsikt i kompleksiteten knyttet til barnehagen som flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena, med de muligheter og utfordringer kompleksiteten skaper for det pedagogiske arbeidet.

Studiet gir dessuten trening i selvstendig faglig analyse og kritisk drøfting av aktuelle barnehagepolitiske temaer. 

Oppdatert