Gå til innholdet

Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Hvilken betydning og funksjon har det fysiske miljøet for barnehagens hverdagsliv, hvor barns trivsel, omsorg og etikk, lek og læring er sentralt?
Studiet gir perspektiver på hvordan det pedagogiske arbeidet må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.

Teori og forskning innenfor psykologiske og bygg-/landskapsfaglige emner vil utgjøre en viktig del av dette emnet.
Oppdatert