Gå til innholdet

Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk

I dette emnet får studenten en teoretisk påbygging fra bachelor i kunst og kulturfaglige læringsprosesser, også kalt estetiske læringsprosesser.
Pedagogikk, lekteori, barnekulturteori, multimodal teori, historie og filosofi knyttet til estetiske læringsprosesser står sentralt. Dette danner teorigrunnlaget for studentens valg av fortolkingsperspektiv i egen skapende utforsking. Det anbefales at dette emne tas sammen med  Kunstfaglig skapende fordypning (15 sp.)
Oppdatert