Gå til innholdet

Mobbing blant små barn

Mål:
Mobbing kan forekomme mellom mennesker i alle aldersgrupper og på alle sosiale arenaer, i barnehagen, på skolen, på fritidsaktiviteter og i alle typer media. Mobbing gir skadelige ringvirkninger både psykisk og sosialt for den som er involvert i det.

Kurset har som hovedmål å bevisstgjøre alle om sin rolle i kampen mot mobbing.

I stor grad handler det forebyggende arbeidet mot mobbing om holdninger og verdier. Disse overføres gjennom bevisste voksne som selv er gode forbilder i kraft av sine handlinger og væremåter. 
Oppdatert